Slimbouwen

Rendement en continuïteit van begin tot eind...

Subsidie voor duurzame, flexibele gebouwen

De overheid wil eigenaren van en investeerders in nieuwe en bestaande gebouwen stimuleren om duurzaam en flexibel te bouwen en renoveren. Hiervoor stelt de overheid richtlijnen op en scherpt zij eisen aan, denk aan de EPC-eis.

Om de doelstellingen voor de gebouwde omgeving te bereiken, heeft de overheid subsidieregelingen opgesteld. Eigenaren van gebouwen, zoals vastgoedpartijen, woningbouwverenigingen en ondernemingen kunnen van geldelijke subsidiemogelijkheden, fiscale stimuleringsregelingen en aantrekkelijke financieringsconstructies gebruik maken. Subvention begeleidt opdrachtgevers bij het benutten van de aanwezige subsidieregelingen om daarmee het 'slimme bouwen' te stimuleren.

Rol Subvention
Om het maximale subsidie- en financieringsvoordeel voor projecten te behalen, prefereren wij bij voorlopig – definitief ontwerp bij een bouw- en investeringsproject ingeschakeld te worden. Op dat moment kunnen wij op basis van bestekken en tekeningen een subsidie-analyse uitvoeren en betrokken partijen wijzen op subsidiemogelijkheden. Wanneer gewenst kan ons subsidie-advies nog in het ontwerp worden meegenomen. Op deze wijze wordt voorkomen dat subsidiemogelijkheden niet benut worden.

Subvention verzorgt subsidietrajecten veelal op basis van het no cure, no pay principe, waarbij geen instapkosten of kosten per aanvraag in rekening worden gebracht. Het voordeel van het no cure, no pay principe is dat er alleen bij verkrijging van subsidie een nota wordt gestuurd. Aanvragen voor groenfinanciering worden meestal op basis van een vast bedrag verzorgd, aangezien het financieringsvoordeel over meerdere jaren opgebouwd wordt. 

Kenmerken

dienst

Subsidieadvisering en projectmanagement

ambitie

Bedrijven ondersteunen duurzaam en flexibel te bouwen en te renoveren 

deelnemende partijen

Subvention

  

meer informatie

PDF bestand

 

kenmerken

Flexibiliteit

Duurzaamheid

CO2 reductie

 

Ook slim!