Slimbouwen

Rendement en continuïteit van begin tot eind...

KAW/e

De bouw is toe aan vernieuwing. De enorme stroom bouwafval, het hoge gemiddelde aan bouwfouten en toenemende vraag van de consument naar een kwalitatief maatproduct past niet meer bij de huidige bouwmethode. Slimbouwen®, ontwikkeld door Prof. dr. ir. J.J.N. Lichtenberg, formuleert hierop een antwoord in drie kernpunten: licht en compact construeren, flexibel bouwen en een sequentieel oftewel volgtijdelijk bouwproces.

Deze visie vormt de ruggegraad van het bureau. We werken aan een nieuwe rol van de architect in samenwerking met andere gespecialeerde partijen in het bouwproces. Dit start bij het samen met de opdrachtgever ondervragen van de vraag alvorens het ontwerp te maken. Tegelijkertijd willen wij de scheiding tussen de bouwdelen gebruiken om het gebouw zowel duurzaam áls gebruikerspecifiek te maken.

Wij ontwerpen gebouwen in een sequentieel bouwproces dat drager, enveloppe, installaties en inbouw na elkaar uitvoert. Met dit losknippen van het gebouw moet de knoop opvolgend worden opgebouwd. De bouwdelen kunnen nu los van elkaar worden ontwikkeld en op detailniveau worden uitgewerkt. Zo ook de leidingen, die nu als een kabelboom in één procesgang in het gebouw worden aangebracht. De architect keert terug als bouwmeester door al in het ontwerp ook de logistieke
afstemming tussen de onderdelen te coördineren. Het is het ontwikkelen van een tweede natuur om de volgordelijkheid en onderlinge afhankelijkheid van de uit te voeren subcontracten dominant mee te wegen bij het ontwikkelen van details.

bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam     

KAW/e

Postadres

Bloemfonteinstraat 62 - lokaal 14
5642 EH Eindhoven

Telefoon

+31(0)402 457 623

Fax 

+31(0)842 287 653

E-mail

j.vt.kloosterkawnl

Website

www.kaw-e.nl

 

Ook slim!

Stichting Slimbouwen

Einsteinbaan 1
Postbus 1127
3430 BC Nieuwegein
T + 31 (0)30 7509805
E infoslimbouwennl