Slimbouwen

Rendement en continuïteit van begin tot eind...

ENDIS 2, Portiekflat

ENDIS portiekflat renovatie is een renovatieconcept voor naoorlogse portieketagewoningen en voorziet in een tweede leven voor dit veel voorkomende woningtype. Door een uitgekiend pakket aan maatregelen met diverse uitwisselbare componenten kan met behulp van het ENDIS concept een levensduurverlenging van vijftig jaar worden gerealiseerd, waarbij volop aandacht is voor het drastisch verbeteren van de energieprestatie, het wooncomfort, het woonprogramma, de architectuur en de publieke ruimte. Het productieproces van de renovatiecomponenten is zo veel mogelijk industrieel en geprefabriceerd. De portieketageflat kan bovendien eenvoudig worden voorzien van liften en een extra bouwlaag die volledig energieneutraal is en geheel modulair van opbouw.

Ambitie met schuifregelaars
Het ENDIS team heeft ambitieschuifregelaars en maatregelenmatrixen ontworpen die het mogelijk maken om in een vroeg stadium op een inzichtelijke wijze, ambities van de opdrachtgever en consequenties van keuzes inzichtelijk te maken.

Flexibel gedurende de exploitatie

Met een renovatie volgens het ENDIS portiekflat renovatieconcept wordt een flinke dosis aanpassingsvermogen toegevoegd aan de starre portieketagewoning. Door toepassing van een flexibele externe leidingschacht kunnen de installaties gedurende de exploitatie naar wens worden aangepast.  Hierdoor is het mogelijk in te spelen op toekomstige veranderingen en tevens  investeringen te spreiden.

Modulair en industrieel bouwen
De elementen die samen het ENDIS portiekflat renovatieconcept vormen, zijn zo veel mogelijk modulair van opbouw en kunnen zo veel mogelijk industrieel worden vervaardigd en onderling worden uitgewisseld. De gevelelementen en flexibele leidingschacht voor de bestaande bouw worden geprefabriceerd, zodat deze snel en efficiënt kunnen worden aangebracht aan het bestaande casco. Wanneer gekozen wordt voor optoppen, worden ook de ondersteuningen, vloeren, gevels, wanden en daken volledig geprefabriceerd en als kant-en-klare elementen aangeleverd op de bouwplaats.

Werken vanuit één BIM 3D-model
Met behulp van een BIM model wordt vervolgens het ontwerp integraal door de verschillende ketenpartners uitgewerkt. Door gezamenlijk te werken in één driedimensionaal BIM-model kunnen alle bouwdelen al in het ontwerp optimaal op elkaar worden aangepast en kan het bouwproces vooraf worden gesimuleerd, waardoor bouwfouten en dus faalkosten gereduceerd kunnen worden.kenmerken

Functie(s): ENDIS II, portiekflat renovatie
Deelnemende partijen: Van Hoogmoed architecten, Evert Vrins energieadvies, CAE Nederland bv, SlimRenoveren, Wonen Breburg, Bouwen met Staal. Adviseurs:  IV-groep, Hamerlinck adviesbureau, PAC project analyse & consultancy, Allpro Giessen bv, Van Ieperen groep, Vitruvius Consultancy, Inno-experts, Deltastaal, Heerkens van Bavel bv,  Tatasteel en de staalfederatie.
Projectomvang indicatie: meerdere portieketageflats
Opleveringsdatum: casestudie 2012
Contactpersoon: van hoogmoed architecten namens ENDIS ontwerpteam
Email: info@endis.nl
Website: www.endis.nl

Referenties: ENDIS I, kantoorgebouw
Artikelen: brochure ENDIS portiekflat renovatie

Ook slim!